Bewonersnetwerken

Pionieren zit de bewoners van Vathorst in het bloed! In korte tijd zijn verschillende bewonersinitiatieven uitgegroeid tot belangrijke gesprekpartners en betekenisvolle organisaties voor de wijk. Op deze pagina vindt u een inspirerend overzicht. Op deze pagina ook informatie over vrijwilligerswerk.

Bewonersvereniging Vathorst

De Facebook pagina Vathorst.nu is bedoeld voor (toekomstige) bewoners en belangstellenden. Op deze Facebook pagina leest u veel nieuws uit de wijk.

Vrijwilligersorganisatie

Indebuurt033 coördineert het welzijnswerk en vrijwilligerswerk in Amersfoort. . Meer informatie over deze organisatie vindt u hier.

Stichting Present

Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo wil Stichting Present een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Bezoek de website voor meer informatie.

Stichting BewonersNetwerken Amersfoort (SBNA)

De Stichting BewonersNetwerken Amersfoort (SBNA) is ontstaan vanuit het burgerinitiatief in Amersfoort-Noord om een eigen bewonersnetwerk te realiseren. De Stichting behartigt de belangen van bewoners en bewaakt de kwaliteit van de geleverde diensten. Namens de Stichting zijn vele vrijwilligers en ambassadeurs actief binnen de verenigingen en instellingen in Amersfoort-Noord die zich op het netwerk presenteren. Voor meer informatie over de SBNA bezoek je de website.

Stichting Vathorstdag

In 2014 is de Vathorstdag voor de vierde keer georganiseerd; een gezellige dag voor alle bewoners van de wijk. De Vathorstdag is gratis en voor iedereen te bezoeken. Er wordt aan iedereen gedacht; er worden optredens gegeven van de ‘bands’ uit de buurt, demonstraties van verenigingen, er zijn (snuffel) kraampjes en volop kinderactiviteiten. De Vathorstdag wordt elk jaar begin september gehouden rondom de Brinckcluster. Voor meer informatie over de Vathorstdag: Website Vathorstdag