Wonen aan het water

wonen aan het waterVragen over de sloten en grachten en andere watergangen komen veelvuldig bij Beheer Vathorst binnen. Als er vuil in de grachten ligt, zorgen wij ervoor dat het eruit gehaald wordt. Als er vragen over het reguliere onderhoud van de watergangen zijn, informeert Beheer Vathorst bij het Waterschap. Het Waterschap voert het onderhoud van de meeste watergangen uit. Van belang is hierbij dat de Flora en Faunawet in acht genomen wordt. Gedurende de broedperioden van eenden, vogels en meerkoeten zal minder onderhoud gepleegd worden, om de natuur zo min mogelijk te storen. Waterschap Vallei & Veluwe zorgt voor veilige dijken, optimale waterstanden, het zuiveren van afvalwater en schoon oppervlaktewater in Amersfoort en omgeving. Meer weten? www.vallei-veluwe.nl of download de brochure wonen aan het water in Vathorst.