Veel gestelde vragen in de zomer

De beheerder van Vathorst geeft antwoord op de meeste gestelde vragen in de zomer van 2017

1. Het is lekker weer! Mogen we ook in Vathorst zwemmen?
In en om Vathorst zijn allerlei natuurlijke locaties waar gezwommen kan worden. Bijvoorbeeld bij Camping Overbos of strand Nijkerk of Spakenburg. Deze locaties vallen onder het begrip ‘recreatief water’. Dit houdt in dat het op een andere manier onderhouden wordt en dat er andere voorwaarden aan het water worden gesteld. Het water in de rivier de Laak ziet er ook aantrekkelijk uit, maar wordt niet als recreatief water onderhouden. Dat geldt ook voor het water in het BRONpark. OBV adviseert om niet in de grachten van de Laak of in het BRONpark te zwemmen. Zwemmen is daar op eigen risico.

2. Is klimmen op het kunstwerk in De Bron toegestaan?
De afgelopen jaren is constant gewezen op het feit dat het kunstwerk in het water van het BRONpark onveilig is om op te klimmen en om vanaf te springen. Ondanks de vele waarschuwingen, blijkt dat veel kinderen de verleiding niet te kunnen weerstaan. Maar het is levensgevaarlijk en ook nog eens verboden om in kunstwerken te klimmen! Naast de kans op vervelende snijwonden, kunnen kinderen ook op de stalen fundering van het kunstwerk springen. Het fundament is breder dan het kunstwerk zelf en is slecht te zien omdat het uitsteekt maar wel onder water blijft. Boven het wateroppervlak is dit niet te zien! De gemeente heeft de hoeken van de fundering extra aangegeven en er zijn verbodsborden geplaatst. Zorg voor veiligheid van uzelf en van de kinderen en klim niet op het kunstwerk!

3. Wie haalt het onkruid langs de gevels van de woningen weg?
Sommige woningen hebben een voortuin en sommige niet. Vooral in De Laak hebben de meeste bewoners geen voortuin. In deze periode groeit het onkruid overal, ook langs gevels van woningen. Om te voorkomen dat de aannemer die het onkruid verwijdert, schade maakt aan de gevels van de (privé)woningen, is afgesproken om deze rand niet mee te nemen. De groenaannemer mag geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken en daardoor is het alleen mogelijk om het met de borstelmachine te verwijderen. De afgelopen weken ontvingen wij meerdere vragen hierover. Vandaar dat de borstelmachine langs is geweest om de trottoirs schoon te maken. De Laak ziet er nu weer netter uit. Het onderhouden van de eerste rand langs de gevel is de verantwoordelijkheid van bewoners. Wij vragen u daarom om deze rand zo nu en dan te onderhouden en het onkruid te verwijderen. Uiteindelijk willen wij allemaal dat de wijk er netjes bij ligt.

4. Wat is het plakkerige spul op de bladeren van de bomen?
Wij ontvangen regelmatig meldingen over plakkerig vocht uit de bomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door luizen die in de bomen leven. Bladluizen komen vooral voor in lindebomen, maar soms ook in esdoorns, haagbeuken of eikenbomen. Ze produceren honingdauw, een plakkerig vocht. Dat kan vallen op alles wat er onder staat: auto’s, beplanting en bestrating. De meeste overlast vindt plaats tussen mei en augustus en is afhankelijk van de weersomstandigheden. Als het koud is, produceren de luizen minder honingdauw, maar als het warmer is, dan worden de luizen extra actief. Gelukkig zijn luizen niet schadelijk voor de volksgezondheid of de boom zelf. De meeste plak wordt bij een regenbui weggespoeld. We begrijpen dat de overlast soms groot is, maar we kunnen helaas geen maatregelen nemen. Ook worden er om deze reden geen bomen gekapt. De proeven ter bestrijding van de luis, die de gemeente Amersfoort heeft gedaan, hebben vooralsnog weinig resultaat opgeleverd. Op dit moment biedt vooral een goede regenbui enige verlichting; de luizen worden dan van de bladeren gespoeld.

5. Waarom ligt er groenafval van bewoners in de openbare ruimte?
Wij zien het regelmatig; bladafval, gesnoeide takken vanuit de bomen, resten met graszoden en vele hopen aarde. Bewoners denken vaak dat het natuurlijke materialen zijn en daarom wel in het openbaar gebied achter gelaten mogen worden. Helaas moet de aannemer die de wijk onderhoudt het afval ook opruimen en daaraan zijn extra kosten verbonden. De laatste tijd zien wij weer veel groenafval in de buitenruimte. Daarom willen wij graag nogmaals de tuinafvalzak van ROVA onder de aandacht brengen. Heeft u tuinafval, dan kunt u contact opnemen met ROVA en zij levert een afvalzak van 1 kubieke meter bij u af. Tevens maakt ROVA meteen een afspraak om de afvalzak bij u op te halen. Wij doen ons best om de buitenruimte netjes te houden. Helpt u mee om de wijk netjes te houden??

6. Waar moet ik dranghekken aanvragen voor een evenement?
Steeds vaker worden er in Vathorst en Hooglanderveen evenementen georganiseerd. Om onder andere de veiligheid te waarborgen en om terreinen af te zetten, is het mogelijk om dranghekken en kliko’s te huren. In Vathorst en Hooglanderveen is het zogenaamde ‘evenementenpakket’ echter anders georganiseerd dan in de rest van de stad. Vergunningen worden bij de gemeente aangevraagd. Als er dranghekken en kliko’s noodzakelijk zijn, dan is het mogelijk om deze bij Beheer Vathorst aan te vragen. U kunt een mail sturen naar beheer@vathorst.nl. Op basis van die mail ontvangt u een formulier. Dit formulier graag invullen en terugsturen. De beheerder van Vathorst zal uw aanvraag vervolgens indienen bij Eemfors en de ROVA. 

7. Wat is er met de brugleuningen in De Laak ?
Toen de bruggen in Vathorst geplaatst werden, zagen de bijbehorende houten leuningen er natuurlijk goed uit! Het uitgangspunt was om de eerste vijftien jaar geen onderhoud te hoeven plegen. Helaas blijkt de duurzaamheid van het toegepaste hout onvoldoende, waardoor nu al verschillende leuningen hersteld moeten worden vanwege rotting en groei van zwammen. De gemeente had hiermee in het budget geen rekening gehouden en heeft ervoor gekozen om de leuningen in fasen te herstellen. Daarom zijn sommige leuningen wel vernieuwd en worden andere brugleuningen in de komende jaren meegenomen. Op dit moment wordt de brugleuning bij rotonde 8 opgeknapt.

8. Waarom is parkeren een gezamenlijke verantwoordelijkheid?
Over het algemeen ervaren wij met name in Vathorst dat veel mensen klagen over het parkeren. Er lijkt te weinig ruimte om te parkeren. Maar in de ontwikkeling van de wijk wordt altijd een parkeernorm gehanteerd van gemiddeld 1,8 per woning. Daarin wordt het parkeren op eigen terrein echter meegeteld. Dus als mensen hun eigen parkeerplaatsen niet benutten en in de openbare ruimte gaan parkeren, kan dat wel tot krapte leiden. Dit is onder andere merkbaar op de binnenterreinen in De Laak. Deze worden als speelplek gebruikt, waardoor openbare parkeerplaatsen aan de straatkant vol staan.  Ook de Straat van Corsica, de Hoevens, de Snijdersberg en de Sprengenberg zijn voorbeelden te vinden waarbij privéparkeerplekken opgeheven zijn. Het is echter niet toegestaan. Daarom is parkeren een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Soms is het nodig om de auto iets verder weg parkeren, maar gebruik de privéparkeerplaatsen! Anders worden medebewoners benadeeld.

9. Vanaf wanneer is varen met een brandstof motor verboden?
In het voorjaar van 2017 is door de gemeenteraad vastgesteld dat er in Amersfoort vanaf 2020 niet meer met een brandstof motor gevaren mag worden. De reden is dat elektromotoren stil zijn en geen CO² uitstoten. Dat geeft minder overlast en is beter voor het milieu. Kleinere vaartuigen zonder verbrandingsmotor, kano’s, roeibootjes en dergelijke zijn daarom vanaf het begin van de ontwikkeling van De Laak uitgangspunt geweest. Het verbod op brandstofmotoren was al eerder vastgesteld voor het buitengebied (vanaf de gemeentegrens met Nijkerk en Bunschoten). Dit is een belangrijk natuurgebied waar veel vogelsoorten bescherming genieten.  Door hier geen brandstofmotoren toe te staan, wordt de natuur minder verstoord.

10. Mag ik aanmeren langs openbare oevers?
De Laak is een waterrijke wijk waar inwoners ook varend kunnen genieten van hun woonomgeving. Een groot aantal oevers en kades is ingericht om te kunnen aanmeren. Om zowel het wonen als het varen voor iedereen plezierig te houden en ook om de flora en fauna te beschermen, zijn spelregels nodig. Eén van de spelregels is dat bewoners zich houden aan de aangegeven plekken om aan- en af te meren. Inmiddels is door de gemeenteraad vastgesteld dat bootjes tussen 1 april en 1 november langs de openbare oevers en ligplaatsen aangemeerd mogen zijn. Dat betekent dat de gemeente de bootjes die na 1 november nog in het water liggen aan de openbare aanlegplaatsen, kan weghalen. Zie ook de Waterkaart voor meer gedetailleerde informatie. 

11. Wat gebeurt er met verwaarloosde bootjes?
In De Laak is het mogelijk om bootje zonder kosten en registratie aan te meren aan de openbare ligplaatsen tussen 1 april en 1 november. Daar wordt volop gebruik van gemaakt. Inmiddels zien we her en der zinkende, verwaarloosde en ongebruikte bootjes die in de grachten blijven liggen. Helaas staat er geen eigenaar op, waardoor het voor gemeente onmogelijk is om de eigenaar te vragen het te verwijderen. Dit voorjaar zijn door het Waterschap, dat het onderhoud van de grachten uitvoert, verschillende wrakken uit het water verwijderd. Uiteraard zien we graag dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigendom. Dus gebruikt u uw boot niet meer of is het kapot? Dan wordt het zeer op prijs gesteld als het uit het water wordt gehaald!

 

 

 

 

 

 

 

12. Kan ik de accu van mijn boot opladen langs de oever van de Laak?
Ja, dat kan tegenwoordig. Sinds enkele weken zijn door de gemeente Amersfoort op drie locaties oplaadpalen geplaatst. Op de bovenstaande kaart zijn de punaises terug te vinden. Dit zijn: de Workumsluis, de Markenhaven en de Durgerdamhaven. Hoe het opladen werkt is op de borden terug te lezen. Deze staan naast de laadpalen. 

13. Kan ik met mijn boot door de sluis?
Ja, dat kan! Het is een handbediende sluis waarvan iedereen gebruik kan maken. De sluis is van 1 april tot 1 november geopend van zonsopgang tot zonsondergang. Over het algemeen kost het 20 minuten om door de sluis heen te komen. Op een groot bord staat beschreven hoe de sluis werkt. Van belang is dat voor het schutten, beide sluisdeuren gesloten zijn. De ervaring van vorig jaar is dat veel gebruikers niet precies weten hoe de sluis functioneert. Daarom heeft de gemeente Amersfoort een sluiswachter aangesteld die op 20 mooie dagen in het vaarseizoen de gebruikers begeleidt met het schutten.

14. Hoe hard mag er gevaren worden in de wijk en op de Laak?
Bij mooi weer zijn de grachten in De Laak voor velen een verlengstuk van de tuin. Allerlei soorten bootjes varen door de grachten. Het is de bedoeling dat u tijdens het varen niemand hindert en geen schade of hinder veroorzaakt aan eigendommen, flora en fauna. De gemeente Amersfoort heeft daarom een maximumsnelheid vastgesteld van 6 km per uur.