Veel gestelde vragen in de winter

De beheerder van Vathorst geeft antwoord op de meeste gestelde vragen in de winter van 2016

1. Als het gaat vriezen, waar wordt er dan gestrooid?
Dit jaar duimen wij weer voor een koude winter met veel sneeuw en vorst,  waarin lekker geschaatst kan worden. De zoutbakken bij de bruggen zijn alweer klaargezet door ROVA. De paaltjes op de ventwegen van de rondweg zijn in november verwijderd, zodat strooiwagens hun gang kunnen gaan als het gaat vriezen. Als sneeuw en vorst voor gladheid zorgen, komen gemeente en ROVA direct in actie om de gladheid te bestrijden. Vaak al vroegtijdig om door met preventief strooien gladheid te voorkomen. De prioriteit bij de inzet van de strooiwagens ligt bij acht hoofdautoroutes en elf hoofdfietsroutes, vervolgens bij de NS-stations en de straten voor scholen en daarna bij winkelcentra en instellingen voor ouderen. De strooiroutekaart biedt het hele overzicht. 

De gemeente strooit niet in gewone woonstraten, 30 km/uur gebieden, voetgangersgebieden, op fietspaden die geen deel uitmaken van de hoofdfietsroutes, op stoepen, voetpaden, woonerven en parkeerterreinen. Als de overlast groot is, of als er zouttekorten zijn of dreigen, bestaat de kans dat de strooiwagens alweer naar de hoofdautoroutes en hoofdfietsroutes moeten voordat zij op alle strooiplekken zijn geweest. De stad volledig strooien en sneeuwvrij houden is te kostbaar en milieubelastend. Met de beschikbare voertuigen wordt het maximaal haalbare gedaan.                                

winter-in-vathorst1

 

 

 

 

 

 

2. Wanneer worden de bomen gesnoeid?
In de afgelopen maanden zijn de bomen in verschillende straten al gesnoeid. De wilgen op de Compagnieberg en de Dassenberg groeien zo snel dat ze dit jaar deze allemaal geknot zijn. Ook de overhangende takken op de Calveenseweg en de Veenweg zijn meegenomen. De platanen op de parkeerplaats voor de Bronschool groeien zo goed dat deze bomen in oktober gesnoeid zijn. In de maanden januari en februari doet de firma de Ridder nog een snoeironde. De nadruk ligt vooral op de bomen in De Laak en rondom het winkelcentrum. De belangrijkste straten waar gesnoeid zal worden, staan in de pdf. Bomen als de berk, de esdoorn en de kastanjebomen vallen onder de ABC bomen en kunnen beter in de zomer gesnoeid worden.

gele-bomen

 

 

 

 

 

 

3. Welke bomen worden opnieuw aangeplant?
In de winterperiode worden dode bomen verwijderd en nieuwe bomen aangeplant. Elk jaar inventariseert Beheer Vathorst met de aannemer welke bomen opnieuw aangeplant moeten worden. OBV hanteert daarbij het beleid van de gemeente Amersfoort. Naast de oudere en waardevolle bomen, wordt ook rekening gehouden met zogenaamde structuurbomen.

rode-bomen

 

 

 

 

 

 

4. Wat zijn houtwallen?
In de verschillende wijken in Vathorst zijn houtwallen kenmerkende, oorspronkelijke elementen in het landschap. Vooral in De Bron en De Velden zijn veel houtwallen te vinden. Sommige houtwallen zijn al honderden jaren oud. Op de wallen zijn elzen, essen, eiken en allerlei ander bosplanten terug te vinden. In Velden 3DEF zijn nieuwe houtwallen geplaatst met elzen, essen en berken. Houtwallen hadden in het verleden een functie als erfafscheiding, om beschutting te bieden aan vee bij extreme weersomstandigheden en ook werd het hout gebruikt om te stoken. Houtwallen hebben een belangrijke functie als verbindingsroute voor planten en dieren. De doornstruiken geven een dichte plantengroei, waardoor allerlei dieren zich kunnen verplaatsen en verschuilen. Vleermuizen gebruiken de houtwallen om zich te kunnen oriënteren.

houtwal-velden

5. Wanneer worden de houtwallen gesnoeid?
Eén keer in de 3 tot 5 jaar worden de houtwallen gesnoeid of teruggezet. Elke houtwal is echter anders en heeft een ander soort onderhoud nodig. Over het algemeen worden de wilgen een keer in de 3-4 jaar volledig teruggezet. Dat geldt niet voor de elzen en essen. Deze worden voor 30-50% teruggesnoeid. Alle takken worden zoveel mogelijk in een ril in de houtwal teruggeplaatst. Dieren (ook insecten) kunnen daardoor beschutting vinden. Heesters en klimplanten worden zoveel mogelijk gespaard. De houtwallen worden eind januari/begin februari gesnoeid. Het onderhoud van de houtwallen is maatwerk. Elk jaar wordt bij inspectie bepaald wat noodzakelijk is. Dit jaar staan onder andere op de planning: de jonge elzen achter de straat van Corsica, de wilgen ter hoogte van Duisterweg 8, elzen achter de Darthuizerberg 60-66, de wilgen achter de Buurtsdijk, de elzen aan de Middellandse Zee. De bewoners worden hierover te zijner tijd geïnformeerd.

6. Waarom zijn de afvalbakken en hondenpoepbakken op oudejaarsdag afgesloten?
Elk jaar worden met Oud & Nieuw veel afvalbakken en hondenpoepbakken opgeblazen. Zonde van het geld. Met het afsluiten van de afvalbakken wordt het moeilijker gemaakt om de afvalbakken op te blazen. Misschien dat u gedurende deze dagen de hondenpoep of de bananenschil voor deze keer mee naar huis kan nemen.

7. Wat moet ik doen als de verlichting niet functioneert?
Het is vooral in de donkere wintermaanden van belang dat de verlichting goed functioneert. In Vathorst werken de gemeente en OBV met twee partijen samen. Citytec is de eerste partij die de verlichting aanlegt en het moet onderhouden totdat het aan de gemeente overgedragen is. In het afgelopen jaar zijn de meeste locaties in De Bron, Laak 2a, het industrieterrein en de Hanzeboulevard overgedragen aan de gemeente. Deze lichtmasten zijn van een nummer voorzien. Als daar een storing is, dan kunt u deze altijd doorgeven aan de gemeente Amersfoort via het meldingsformulier. Van belang is dat om zoveel mogelijk de locatie van de mast te noemen.

A) Eén lichtmast werkt niet
Meldingen over defecte verlichting of beschadigde lichtmasten kunt u doorgeven aan het Meldpunt Woonomgeving via de website of telefonisch: 14033. Wij verzoeken u vriendelijk bij de melding het mastnummer van 2 x 3 cijfers door te geven. U vindt dit nummer op ooghoogte op de paal. Begint het nummer met een 8 of 9 dan is de mast van de gemeente. Met een ander of geen nummer is deze mast eigendom van een woningbouwvereniging of derden en moet de melding daar worden gedaan.

B) Functioneert de verlichting van de hele straat niet?
Storingen van grote omvang kunt u tijdens kantooruren melden bij het Meldpunt Woonomgeving. Buiten kantooruren kunt u uw melding doorgeven aan het meldpunt van de onderhoudsaannemer Van Gelder, tel. 088 – 115 4 113. De aannemer beoordeelt of de storing in het netwerk zit en zo ja welk netwerk het betreft. Dit wordt dan aan de netbeheerder doorgegeven. Het grootste deel van de netwerken is van Stedin.
Het is niet altijd mogelijk een storing ook definitief op te lossen, omdat de plaats van de schade aan een kabel niet altijd direct te vinden is. Dat kan betekenen dat er een dag later toch weer een storing optreedt. Als dit gebeurt, wilt u dit dan weer aan ons melden? Dan kunnen wij de storing opnieuw melden bij de organisatie die de storing moet verhelpen.

lantaarnpaal