Veel gestelde vragen in de winter

De beheerder van Vathorst geeft antwoord op veel gestelde vragen in de winter van 2017

1.Wat moet ik doen als de verlichting niet functioneert?
Het is vooral in de donkere wintermaanden van belang dat de openbare verlichting goed functioneert. Sinds 2017 is Van Gelder de belangrijkste onderhoudspartij in Vathorst. Dit bedrijf heeft een contract met de gemeente Amersfoort en heeft wagens rondrijden om defecte lichtmasten en storingen te verhelpen. Het kan voorkomen dat een lichtmast niet functioneert en het komt ook voor dat meerdere lichtmasten niet werken of een hele straat donker is.

A) Eén lichtmast werkt niet
Meldingen over defecte verlichting of beschadigde lichtmasten kunt u doorgeven aan het Meldpunt Woonomgeving via de website of telefonisch: 14033. Wij verzoeken u bij de melding het mastnummer van 2 x 3 cijfers door te geven. U vindt dit nummer op ooghoogte op de paal. Begint het nummer met een 8 of 9 dan is de mast van de gemeente. Met een ander of geen nummer is deze mast eigendom van een woningbouwvereniging of derden en moet de melding daar worden gedaan.

B) Verlichting van de hele straat werkt niet
Storingen van grote omvang kunt u tijdens kantooruren melden bij het Meldpunt Woonomgeving. Buiten kantooruren kunt u uw melding doorgeven aan het meldpunt van de onderhoudsaannemer Van Gelder, tel. 088 – 115 4 113. De aannemer beoordeelt of de storing in het netwerk zit en zo ja welk netwerk het betreft. Dit wordt aan de netbeheerder doorgegeven. Het grootste deel van de netwerken is van Stedin. Het is niet altijd mogelijk een storing ook definitief op te lossen, omdat de plaats van de schade aan een kabel niet altijd direct te vinden is. Dat kan betekenen dat er een dag later toch weer een storing optreedt. Als dit gebeurt, wilt u dit dan weer aan ons melden? Dan kunnen wij de storing opnieuw melden bij de organisatie die de storing moet verhelpen.

2. Als het gaat sneeuwen en vriezen, waar wordt dan gestrooid?
In tegenstelling tot vorig jaar zijn de eerste centimeters sneeuw dit jaar al gevallen. Hiermee wordt weer duidelijk hoe belangrijk het is dat de hoofdroutes bij sneeuw en bevriezing schoon gehouden worden. In november zijn langs de strooiroute de belangrijkste uitneembare paaltjes verwijderd, zodat de strooiwagen zijn ronde kan maken. Ook de zoutbakken zijn door de ROVA bij de bruggen geplaatst. De bewoners kunnen bij gladheid zelf de bruggen met zout bestrooien, zodat deze begaanbaar blijven. Als sneeuw en vorst voor gladheid zorgen, komen gemeente en ROVA direct in actie om de gladheid te bestrijden. Vaak al vroegtijdig door met preventief strooien gladheid te voorkomen. De prioriteit bij de inzet van de strooiwagens ligt bij acht hoofdautoroutes en elf hoofdfietsroutes, vervolgens bij de NS-stations en de straten voor scholen en daarna bij winkelcentra en instellingen voor ouderen. De strooikaart is hier digitaal te vinden. 

3. Wanneer worden de bomen gesnoeid?
In het afgelopen jaar heeft de gemeente een boomveiligheidscontrole laten uitvoeren. Deze controle wordt één keer in de drie jaar voor de hele stad gedaan. Uit deze inspectie is naar voren gekomen dat de meeste bomen in Vathorst veilig zijn maar wel onderhoud nodig hebben. In december (2017) is een begin gemaakt met de ABC bomen, zoals de berken op de Markeloseberg en de Hoenderberg. Ook zijn de vleugelnoten in het Kaipark gesnoeid. De snoeiwerkzaamheden worden vanaf de derde week van januari weer opgepakt.

4. Welke bomen worden opnieuw aangeplant?
In de winterperiode worden dode bomen verwijderd en nieuwe bomen aangeplant. Elk jaar inventariseert Beheer Vathorst met de aannemer, welke bomen opnieuw aangeplant moeten worden. OBV hanteert daarbij het beleid van de gemeente Amersfoort. Naast  oudere en waardevolle bomen, wordt ook rekening gehouden met zogenaamde structuurbomen.

5. Waarom een IJsvogelwand in de Duisterweide?
De Duisterweide is één van de weinig plekjes in Vathorst waar de natuur zijn gang kan gaan. Er zitten kikkers, in het voorjaar bloeit daar de beschermde rietorchis en ook de ijsvogel is er gespot. Met omgetrokken bomen, grond en bladeren is daarom aan de kant van de Compagnieberg een ijsvogelwand gemaakt. De wand is enigszins gecamoufleerd en we hopen dat de ijsvogel(s) in deze wand in het voorjaar een nest gaat maken.

6. Wat zijn houtwallen?
In de verschillende wijken in Vathorst zijn de houtwallen kenmerkende, oorspronkelijke elementen in het landschap. Vooral in De Bron en De Velden zijn veel houtwallen te vinden. Sommige houtwallen zijn al honderden jaren oud. Op de wallen zijn elzen, essen, eiken en allerlei ander bosplanten terug te vinden. In Velden 3DEF zijn nieuwe houtwallen geplaatst met elzen, essen en berken. Houtwallen hadden in het verleden een functie als erfafscheiding, om beschutting te bieden aan vee bij extreme weersomstandigheden en ook werd het hout gebruikt om te stoken. Houtwallen hebben een belangrijke functie als verbindingsroute voor planten en dieren. De doornstruiken geven een dichte plantengroei, waardoor allerlei dieren zich kunnen verplaatsen en verschuilen. Vleermuizen gebruiken de houtwallen om zich te oriënteren. 

7. Wanneer worden de houtwallen gesnoeid?
Eén keer in de 3 tot 5 jaar worden de houtwallen gesnoeid of teruggezet. Elke houtwal is echter anders en heeft een ander soort onderhoud nodig. Over het algemeen worden de wilgen een keer in de 3-4 jaar volledig teruggezet. Dat geldt niet voor de elzen en essen. Deze worden voor 30-50% teruggesnoeid. Alle takken worden zoveel mogelijk in een ril in de houtwal teruggeplaatst. Dieren (ook insecten) kunnen daardoor beschutting vinden. Heesters en klimplanten worden zoveel mogelijk gespaard. De houtwallen worden in de eerste maanden van 2018 gesnoeid. Het onderhoud van de houtwallen is maatwerk. Elk jaar wordt bij inspectie bepaald wat noodzakelijk is.

8. Waarom zijn de afvalbakken en hondenpoepbakken op Oudejaarsdag afgesloten?
Elk jaar worden met Oud & Nieuw veel afvalbakken en hondenpoepbakken opgeblazen. Zonde van het geld. Met het afsluiten van de afvalbakken wordt het moeilijker gemaakt om de afvalbakken op te blazen. Misschien dat u gedurende deze dagen de hondenpoep of de bananenschil voor deze keer mee naar huis kan nemen. Mocht u na nieuwjaar vuurwerkschade constateren dan vragen wij u om dit bij de gemeente Amersfoort te melden.