Veel gestelde vragen in de herfst

De beheerder van Vathorst geeft antwoord op veel gestelde vragen in de herfst van 2017

1. Waar kan ik mijn blad – en groenafval kwijt?

In het najaar vallen de bladeren van de bomen en maken veel bewoners hun tuin winterklaar. Als u veel afval uit uw tuin heeft, dan kunt u gebruik maken van de diensten van de ROVA. Het is namelijk mogelijk om de tuinafvalzak bij de ROVA te bestellen. U kunt contact opnemen met het klantcontactcentrum van de ROVA (033-422 85 00). Binnen een week wordt de tuinzak bij u thuis afgeleverd. U maakt dan ook gelijk een afspraak om de tuinzak op te laten halen. Tevens kunt u een afspraak maken voor het laten ophalen van 1 kubieke meter grof tuinafval. Voor meer informatie kunt u op de site van de ROVA kijken. http://www.rova.nl/huishoudelijk-afval/gemeenten/amersfoort/grof-tuinafval (link aanbrengen in het woord ROVA)
Het tuinafval komt hiermee op de juiste plek. Bovendien komt het tuinafval niet in de houtwallen of sloten terecht en blijft de openbare ruimte netjes.

2. Wat moet ik doen als een lantaarnpaal het niet doet?

Het wordt weer eerder donker en dan blijkt soms dat bepaalde lantaarnpalen niet functioneren. U doet ons een groot plezier om de defecte lantaarnpaal aan te melden bij het meldpunt woonomgeving (14033 of via de BuitenbeterApp). Van belang is om het nummer op de lichtmast erbij te vermelden, zodat het onderhoudsbedrijf precies weet om welke mast het gaat. Het kan ook zijn dat er nog geen nummer op staat. Als dit het geval is, dan ontvangen wij graag een beschrijving van de locatie.

3. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de brandgangen of achterpad?

Regelmatig komen er vragen binnen die gaan over kapotte verlichting op het achterpad of over kolken die niet worden schoongemaakt. Veel bewoners zijn niet op de hoogte van het feit dat deze achterpaden of poorten niet onder de openbare ruimte vallen. Brandgangen/achterpaden zijn op een enkele uitzondering na privéterrein, met recht van overpad voor de buren. Dit houdt in dat het door bewoners onderhouden moeten worden. Als de verlichting niet meer functioneert, dan is het tevens de verantwoordelijkheid van de bewoners om dit te (laten) herstellen. Deze afspraken zouden in het koopcontract terug te vinden moeten zijn.

4. Hoe kan ik makkelijk een melding doen?

De BuitenbeterApp
Als u iets in de openbare ruimte tegenkomt dat kapot is of niet goed functioneert, dan kunt u het bij de gemeente (14033) melden. Het is ook mogelijk om gebruik maken van de BuitenbeterApp. Deze is heel makkelijk op uw telefoon te downloaden. Met deze app maakt u een foto van de locatie en wordt de straat er meteen bij gezocht. Als u klaar bent, wordt de melding naar de gemeente Amersfoort gestuurd en daar wordt de melding in het systeem gezet. Hiermee draagt u bij aan een nette en schone leefomgeving.

5. Worden grachten en sloten ook onderhouden?

In deze periode worden de watergangen in Vathorst onderhouden en schoongemaakt. De hoofdwatergangen vallen onder de verantwoordelijkheid van het Waterschap. Dit zijn bijvoorbeeld de grachten in De Laak, de watergang langs de Grenspolder, Riesenberg en de Vrouwenpolder. De slootjes langs de houtwallen (zoals aan de Duisterweg en het Balatonmeer) vallen onder het beheer van de aannemer. Dit zijn tertiaire watergangen. De watergangen zijn vrijgemaakt van beplanting, drijvend vuil en/of bagger. De kanten en talud van de watergang zijn geschoond. Alle bruggen en duikers worden vrijgemaakt van planten, drijvend vuil en/of bagger. Tevens wordt gezorgd dat de watergang op diepte is. 

6. Waarom zie ik in het najaar meer hondenpoep?

Over het algemeen komen in de herfst meer meldingen binnen over overlast van hondenpoep. Dat komt omdat in oktober het gras nog gemaaid wordt. Als het gras niet meer groeit, is het ook niet meer nodig om te maaien, met als gevolg dat de hondenpoep beter zichtbaar wordt. Misschien ten overvloede, maar in Amersfoort is het voor de hondenbezitters verplicht om de hondenpoep altijd op te ruimen. Uitzondering daarop vormen de hondenuitlaatplekken. Mocht u overlast ervaren, dan is het mogelijk om een melding bij de gemeente Amersfoort te doen met het verzoek te handhaven. Het blijft echter lastig om de hond ‘op heterdaad’ te betrappen. Een andere mogelijkheid om als bewoner aan te geven dat u hinder ervaart van hondenpoep. OBV heeft kleine posters (A5 formaat) met daarop de tekst: ‘doe uw buurt een lol en ruim op die drol’. Deze posters kan OBV (indien gewenst) geplastificeerd naar u toe sturen, zodat u ze zelf in uw buurt kunt ophangen/plaatsen. U kunt een mailtje sturen naar info@vathorst.com met daarbij het gewenst aantal posters en u postadres. Wij zullen deze dan naar u toe sturen of u kunt ze komen aanhalen.

7. Privéparkeerplaatsen en openbare parkeerplaatsen

Ondanks dat Vathorst een nieuwe wijk is, blijft (te weinig) ruimte voor parkeren de bewoners bezighouden. Vooral in De Laak wordt een hoge parkeerdruk ervaren. Ook wordt door bewoners aangegeven dat niet altijd gebruik wordt gemaakt van de binnenterreinen of de privéparkeerplaatsen. Daardoor neemt het aantal beschikbare parkeerplaatsen in het openbaar gebied verder af. Ondanks dat de openbare parkeerplaatsen er voor iedereen zijn, is met de aanleg van de wijk wel rekening gehouden met de aanwezige privéparkeerplaatsen en binnenterreinen. Soms worden de binnenterreinen of privé-opritten gebruikt als speelplek of groenstrook. Ondanks dat het misschien aantrekkelijk is om de binnenterreinen of de privé-opritten in te richten voor ander gebruik, heeft dit gevolgen voor de omwonenden. Zij kunnen moeilijker een parkeerplek vinden als zij ’s avonds thuiskomen. Als buurtbewoners een beetje rekening met elkaar houden, dan is het voor iedereen makkelijker om een openbare parkeerplek te vinden!