Veel gestelde vragen in de lente

De beheerder van Vathorst geeft antwoord op de meeste gestelde vragen in de lente van 2017

1. Worden de speelplekken op veiligheid gecontroleerd?
Nu het weer beter wordt en de temperaturen stijgen, spelen kinderen weer volop in de diverse speeltuinen van Vathorst. De speelplekken bij de Straat van Gibraltar en in het BRONpark maar ook bij de Roevoeterstraat zijn behoorlijk populair. Als kinderen zoveel in de speeltuinen spelen, is het belangrijk dat de toestellen veilig zijn. In Amersfoort worden de speelplekken gedurende het jaar op verschillende momenten geïnspecteerd. Dit gebeurt door de aannemer die het onderhoud van de wijk uitvoert. In opdracht van de gemeente wordt de veiligheidsinspectie jaarlijks gedaan. Hierbij wordt gekeken naar de technische staat en het onderhoud van het speeltoestel. Mocht u zelf een toestel tegenkomen waarvan een onderdeel kapot is, meld het dan bij de gemeente Amersfoort.
     
                 

 

 

 

 

2. Is een geveltuintje toegestaan?
In De Laak is veel water te vinden. Soms ontvangt de beheerder vragen of er wat meer groen in de wijk kan komen. Door het ontbreken van voortuinen in De Laak is het toegestaan om geveltuintjes aan te leggen. Deze geveltuinen zijn ook te vinden in de binnenstad van Amsterdam en Haarlem maar ook van Amersfoort. De gemeente stimuleert eigen initiatieven als het gaan om het groen. Een voorwaarde is wel dat de regels en afspraken nageleefd worden. Zo mag een geveltuin niet breder dan 45 cm zijn en is het van belang dat het netjes onderhouden wordt. Dus: ja, het is toegestaan in De Laak. Het is wel prettig als u van tevoren de beheerder hiervan op de hoogte stelt: beheer@vathorst.com.

 

 

 

 

 

3. Wat kunnen we doen aan hondenpoep op straat?
Hondenpoep staat in de top drie van de meest voorkomende meldingen/ergernissen. Vaak wordt aan Beheer Vathorst gevraagd om verbodsbordjes te plaatsen. Helaas is het niet mogelijk om op alle plekken waar honden poepen verbodsbordjes te plaatsen. Het gevolg zou zijn dat honden nergens meer mogen komen en dat er overal ontsierende bordjes staan. Daarom worden de bordjes alleen geplaatst in parken, bij speeltuinen en in het winkelcentrum. Het probleem is namelijk niet de hond zelf, maar de poep die niet opgeruimd wordt. Hiervoor geldt de regel dat bezitters van honden de hondenpoep altijd moeten opruimen. Want uiteindelijk wil niemand, ook de hondenbezitter niet, in de hondenpoep staan. Als hondenpoep niet opgeruimd wordt, dan is het van belang om hiervan melding te maken. De afdeling handhaving zal deze plek meenemen in de controleronde. Kijk voor de gemeentelijke spelregels op de site. 

4. Wordt bij werkzaamheden rekening gehouden met planten en broedende dieren? 
Bij het onderhouden van groen, bij het verplaatsen van bomen of slopen van oude gebouwen wordt rekening gehouden met de aanwezige planten en dieren op basis van de Natuurwet. In deze wet is onder andere de handel in, en het bezit van planten en dieren geregeld. Maar ook de regulering van de jacht is in deze wet vastgelegd. En de wet kent een actief soortenbeleid om die planten en dieren te helpen waarmee het in Nederland niet goed gaat. De wet beschermt planten en diersoorten in de beschermde natuurgebieden én daarbuiten. Dus ook in sloten en watergangen of in de houtwallen. Niet minder dan circa vijfhonderd soorten (!) in Nederland vallen onder de bescherming van deze wet. In de praktijk komt het er vaak op neer dat beschermde planten en dieren zoveel mogelijk met rust gelaten moeten worden. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om planten te plukken of uit te steken en dieren te doden, te vangen of te verstoren. Of om te snoeien of andere verstorende werkzaamheden uit te voeren tussen 15 maart en 15 oktober.

 

 

 

 

 

5. Hoe hard mag er gevaren worden in de grachten van De Laak?
De maximumsnelheid is vastgesteld 6 km/u voor heel Amersfoort en het buitengebied richting Bunschoten. Ook gaat de gemeente ervan uit dat men rekening houdt met elkaar en met bewoners die genieten van het water of eraan wonen.

6. Mag er gevaren worden met een brandstofmotor?
Met ingang van 2020 is het in heel Amersfoort verboden om te varen met brandstofmotoren (benzine, diesel). Alleen elektrische boten met een maximumvermogen van 3 kW of boten zonder motor zijn dan nog toegestaan. Dit geldt voor alle wateren in Amersfoort, behalve voor de Eem en de Eemhavens. Tot die tijd zijn die motoren dus nog toegestaan binnen Vathorst. Na de sluis bij de Workumstraat is het nu al NIET toegestaan.

7. Hoe werkt de sluis bij de Workumstraat?
In het afgelopen jaar hebben al veel waterliefhebbers gebruikt gemaakt van de sluis. Vanaf 1 april 2016 is de sluis in gebruik en zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd. Uit de reacties van de bewoners blijkt dat het niet voor iedereen duidelijk is hoe de sluis bediend moet worden. Het is bijvoorbeeld belangrijk om de deuren te sluiten en dicht te draaien, zodat de volgende boot er gebruik van kan maken. Dat heeft met het vergrendelingssysteem te maken. Doordat dit voor veel gebruikers onduidelijk is, heeft de gemeente besloten om bij mooi weer een sluiswachter bij de sluis te posteren. Hij zal mensen helpen om goed door de sluis te komen. Door een sluiswachter in te zetten, is de verwachting dat er veel minder storingen zullen zijn.

8. Bij wie moet ik afval in het water melden?
Het Waterschap voert het onderhoud uit van de watergangen in Vathorst. Uitzondering hierop zijn de greppels en de smalle slootjes zoals bijvoorbeeld die langs de Duisterweg. Vaak komen vragen over de grachten van de Laak of het water achter de Straat van Corsica bij de gemeente Amersfoort binnen. Daarvoor kunt u zich het beste rechtstreeks tot het Waterschap wenden. U kunt zelf ook meehelpen het water schoon te houden, door geen afval in openbaar gebied te gooien of door af en toe een handje te helpen en tijdens het varen afval op te pikken en thuis in de kliko te gooien.

9. Wat te doen met grof tuinafval?
In de lente gaan veel bewoners de tuin opknappen en klaar maken voor de (hopelijk) lange, zwoele zomer. Groenafval uit uw tuin kunt u bij het milieubrengstation van ROVA brengen. Het is ook mogelijk om het op te laten halen. Voor het ophalen van grof tuinafval kunt u telefonisch een afspraak maken met de klantenservice van ROVA (033) 422 85 00. Vervolgens haalt ROVA het grof tuinafval bij u thuis op. Ook kunt u een tuinzak bestellen en die aan de stoeprand plaatsen nadat u een afspraak heeft gemaakt voor het ophalen. Voor meer informatie.

10. Wat moet ik doen als ik de eikenprocessierups zie?
Heeft u de eikenprocessierups bij u in de straat of tuin gesignaleerd? Neem dan contact op met de gemeente via het Meldpunt Woonomgeving of met telefoonnummer 14033. Als de boom met de eikenprocessierups op uw eigen terrein staat, krijgt u advies over de bestrijding.  Eikenprocessierupsen in bomen op openbaar terrein worden bestreden door de gemeente. Een boom die al is aangemeld voor bestrijding, herkent u aan het lint om de boom. Na behandeling wordt het lint weer verwijderd. De boom wordt dan nog wel een keer gecontroleerd.

Hoe herkent u de eikenprocessierups?
De eikenprocessierups komt echt alleen in eiken voor. De eerste vraag is dus of de boom waarop u de rupsen gezien denkt te hebben een eik is. Een eik is het makkelijkst te herkennen aan de vorm van het blad. Een tweede check is de rups zelf. Hierbij afbeeldingen van de rups en nesten van de eikenprocessierups. De rupsen kunnen pas goed bestreden worden als ze nesten gevormd hebben. Dat is afhankelijk van de weersomstandigheden op zijn vroegst vanaf begin juni.

Hoe vindt de bestrijding plaats?
De rupsen worden bestreden door de nesten met een soort stofzuiger weg te zuigen. De rupsen komen dan in een afgesloten kartonnen box terecht. Deze box wordt vervolgens als organisch afval verbrand. Afhankelijk van de plek waar het nest of de nesten zitten, kan de aannemer daar met een ladder bij of moet er een hoogwerker aan te pas komen. Omdat de brandharen van de rupsen voor nare irritaties kunnen zorgen, is het af te raden zelf te gaan bestrijden.

 

 

 

 

11. Mag in de Duisterweide gespeeld worden?
Zoals op de informatieborden bij de ingangen te lezen is, mag in dit natuurgebied gerecreëerd worden, zolang de natuur hier niet onder te lijden heeft. De Duisterweide is een gebiedje waar de natuur zijn gang kan gaan en waar kinderen kennis kunnen maken met een stukje Vathorst zoals het vroeger was. Langs de slootkant is een ijsvogelwand gemaakt in een omgevallen boom. Binnenkort kwaken de kikkers weer uit volle borst (geen kikkerdril meenemen!) De beschermde paarse rietorchis is in mei langs de slootkanten van de Compagnieberg te vinden. Bovendien is aan een dode boom een uilenkast opgehangen. Ook de egels, libellen en vlinders vinden in dit natuurgebiedje hun voedsel. Om dit te behouden is het van belang dat de bezoekers van de Duisterweide rekening houden met de bewoners van dit gebied. De Duisterweide is een prachtige plek om verstoppertje te spelen of een hut te bouwen, maar het zou wel zonde zijn als de natuur hieronder moet lijden. Soms wordt door de kinderen allerlei plastic en ander afval in de Duisterweide achtergelaten en dat is niet goed voor de dieren die daar wonen. Heel graag opruimen dus!

12. Wat kan ik doen om de buurt gezelliger te maken?
Misschien woont u al even in Vathorst en lijkt het u gezellig om de buren beter te leren kennen of iets voor de buurt te organiseren. Dit kan een BBQ zijn of een kinderfeest voor de buurtkinderen. Buurtbudget is in de gelegenheid om initiatieven van bewoners financieel te ondersteunen. Deze aanvragen kunnen het hele jaar gedaan worden. Het is vooral van belang dat de activiteit voor iedereen toegankelijk is en dat het de leefbaarheid van en de betrokkenheid bij de wijk bevordert. Op de site van buurtbudget staan de voorwaarden voor de aanvraag uitgebreid beschreven.

13. Wat is Japanse duizendknoop?
De Japanse duizendknoop is een plant die zich in de grond vermeerdert en zich erg snel verspreid. Hoewel de plant niet schadelijk is voor mensen, kan deze wel ernstige schade veroorzaken aan gebouwen, wegen en aan de natuur. Daarom bestrijdt de gemeente Amersfoort de Japanse duizendknoop. Overal waar de plant in het openbaar groen voorkomt is dit in beeld gebracht en dit najaar wordt begonnen met de bestrijding. Omdat de Japanse duizendknoop ook in tuinen voorkomt, vraagt de gemeente aan de inwoners van Amersfoort om uw eigen tuin/terrein te controleren op de aanwezigheid van de Japanse duizendknoop. Heeft u de plant (mogelijk) in uw tuin? Geef dit dan aan de gemeente door. Zie hiervoor de website. De gemeente zal in het najaar de Japanse duizendknoop bij bewoners behandelen met een chemische onkruidbestrijder die glyfosaat bevat. Hieraan zijn geen kosten voor bewoners aan verbonden.