Ontwikkelingsbedrijf Vathorst

Vathorst wordt gerealiseerd door Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV), een publiek- privaat bedrijf met twee aandeelhouders: de Gemeente Amersfoort (50%) en een consortium (50%) van 5 marktpartijen te weten Heijmans, de Alliantie, AM, BPD en Dura Vermeer. OBV is gevestigd in een gerenoveerde boerderij aan de Veenslagen 33 in Vathorst en te bereiken via telefoonummer: 033 – 451 10 10.

Missie

De missie van OBV is om voor de uiteindelijk 30.000 bewoners in Vathorst een prettig woon- en werkklimaat te realiseren. Een aantal specifieke ambities is daarbij meegegeven op het gebied van woonsfeer, duurzaamheid, kwaliteit van openbare ruimte, veiligheid, cultuur en opbouw van de samenleving. Een onafhankelijk toetsteam ziet er op toe dat deze ambities zo veel als mogelijk worden gerealiseerd. Het OBV-team telt 12 professionals in verschillende disciplines.

Wonen en bouwen

Momenteel is ruim driekwart van de circa 11.000 woningen gerealiseerd en bewoond door ongeveer 23.000 mensen. Er worden nog ongeveer 2.700 woningen gebouwd. En ook op het bedrijventerrein en het kantorenpark wordt nog volop gebouwd. Omstreeks 2023 zal Vathorst klaar zijn.

Beeldmerk

De boerenzwaluw is het logo van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst. Deze vogel keert elk jaar terug naar zijn vertrouwde omgeving om te bouwen aan zijn nest (woning) en om te paren (bevolkingsgroei). Hij bouwt zijn nest met verschillende materialen die hij vindt in zijn directe omgeving. Zo bouwen wij ook aan Vathorst: we houden rekening met onze omgeving als het gaat om bijvoorbeeld het gebruiken van materialen en passen de bestaande natuur, zoveel mogelijk in  in het landschap. De boerenzwaluw symboliseert zowel de start als de voortgang van de ontwikkeling van Vathorst.

Zwaluw los