Onderhoud Houtwallen van start

Vanaf 23 januari wordt een groot aantal houtwallen in Vathorst onderhouden. Dat betekent dat er gesnoeid en geknot gaat worden op diverse locaties in de wijk.

Elke houtwal is anders en heeft een ander soort onderhoud nodig. Over het algemeen worden de houtwallen gedeeltelijk gesnoeid. Dit is om de groenbeleving in de wijk op peil te houden. Wilgen worden één keer in de vier jaar volledig teruggezet. Dat geldt niet voor elzen en essen. Deze worden voor 30 tot 50% teruggesnoeid. Alle takken worden zoveel mogelijk in een ril in de houtwal teruggeplaatst. Dieren (ook insecten) kunnen daardoor beschutting vinden. Heesters en klimplanten worden zoveel mogelijk gespaard.

Locaties
De houtwallen worden eind januari/begin februari gesnoeid. Omdat het om maatwerk gaat, wordt elk jaar met een inspectie bepaald welk onderhoud noodzakelijk is. Vanaf 23 januari zal firma de Ridder beginnen met het snoeien van onder andere de onderstaande houtwallen :
• Achter de Straat van Corsica wordt een aantal van de jonge elzen teruggesnoeid;
• De houtwal op de Damespolder ter hoogte van de Straat van Messina is na de bouw nooit opgeknapt. Daar worden de wilgen afgezet met enkele andere boomgroeiers.
• Rondom de Veenslagen worden verschillende houtwallen voor 30% uitgedund.
• Op de Middellandse Zee wordt 20% van de elzen teruggesnoeid. Het doel hiervan is om knotelzen te creëren.
• Achter de tuinen van de Darthuizerberg 60-66 worden de opgaande elzen teruggesnoeid.
• Langs de Duisterweg ter hoogte van de Archemerberg worden de eiken opgekroond.
• Op de Broodheuvel, achter de Buurtsdijk worden de wilgen afgezet.

Historisch groen
In De Bron en De Velden zijn houtwallen kenmerkende, oorspronkelijke elementen in het landschap. Sommige houtwallen zijn al honderden jaren oud. Op de wallen zijn elzen, essen, eiken en allerlei ander bosplanten terug te vinden. In Velden 3DEF zijn nieuwe houtwallen geplaatst met meerstammige elzen, essen en berken. Houtwallen dienden in het verleden als erfafscheiding, om beschutting te bieden aan vee bij extreme weersomstandigheden en ook werd het hout gebruikt om te stoken. Houtwallen hebben een belangrijke functie als verbindingsroute voor planten en dieren. De doornstruiken geven een dichte plantengroei, waardoor allerlei dieren zich kunnen verplaatsen en verschuilen. Vleermuizen gebruiken de houtwallen om zich te kunnen oriënteren.

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone