Bouwrijp werkzaamheden

Bouwrijp werkzaamheden
Bouwrijp maken is het geschikt maken van een terrein voor de eigenlijke bouwactiviteit, zoals riolering en kabels en leidingen. In het afgelopen half jaar zijn de bouwrijp werkzaamheden rondom het toekomstig waterbassin De Bron grotendeels afgerond. Alleen de meest zuidelijke strook van De Bron en de locatie van de toekomstige ABC school dienen nog (in twee fases) bouwrijp te worden gemaakt. De eerste fase staat gepland in 2011. Wij zullen daarover tzt nadere informatie verstrekken.
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone