Bouwrijp werkzaamheden

In het afgelopen jaar zijn de bouwrijp werkzaamheden rondom het toekomstig waterbassin De Bron afgerond. Alleen de meest zuidelijke strook van De Bron en de locatie van de toekomstige ABC school dienen nog bouwrijp te worden gemaakt. Binnenkort starten de bouwrijp werkzaamheden voor de ABC school. Het gaat hier met name om het verlengen van enkele duikers en het afwerken van het terrein op de juiste hoogte. Deze werkzaamheden zullen voor 1 februari 2011 worden afgerond.

Inmiddels is ook een begin gemaakt met de besteksvoorbereidingen voor het bouwrijp maken van De Bron fase 3A. Naar verwachting zal in de loop van 2011 deze uitvoeringswerkzaamheden gaan plaatsvinden.

Tot slot is onlangs op een deel van de Straat van Messina, de Middellandse Zee, een gedeelte van het Veluwemeer en een gedeelte van de Straat van Gibraltar tijdelijk asfalt aangebracht. Tot het aanbrengen van tijdelijk asfalt op deze locaties is besloten omdat deze wegen naast het toekomstig bewonersverkeer ook veelvuldig door bouwverkeer zal worden gebruikt. Op het moment dat de aangrenzende bouwprojecten zijn voltooid, en de genoemde wegen niet meer door bouwverkeer zullen worden gebruikt, wordt het tijdelijk asfalt verwijderd en kan de definitieve bestrating (klinkers) worden aanbracht. Voordat dit zover is, wil OBV met het aanbrengen van tijdelijk asfalt overlast voor bewoners zoveel mogelijk beperken. In onderstaande afbeelding zijn met rood de straten weergegeven die zijn voorzien van tijdelijk asfalt.

Bouwrijp-werkzaamheden.jpg

*Bouwrijp maken is het geschikt maken van een terrein voor de eigenlijke bouwactiviteit, zoals riolering, kabels en leidingen en bouwwegen.
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone