Baggeren van de watergang aan de Amendijk

Binnenkort zal de watergang aan de Amendijk worden gebaggerd. Deze watergang, waarin relatief veel slib zit, krijgt tussen 25 maart en 29 maart een schoonmaakbeurt en wordt vervolgens in onderhoud overgedragen aan het Waterschap Vallei en Veluwe. Vanaf vrijdag 22 maart wordt gestart met voorbereidende werkzaamheden.

Het werk zal ‘in de natte’worden uitgevoerd. Dit houdt in dat een baggerbootje de bagger voor zich uit duwt naar één plek, waar een kraan de bagger op een vrachtwagen laadt, die het vervolgens naar een depot afvoert.

Obstakels weghalen
Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, moeten er zo min mogelijk obstakels in en bij de watergang liggen. Alle bootjesen eventuele andere eigendommenmoeten dan ook voor25 maart a.s. uit het water zijn.

Deze werkzaamheden zullen voor u weinig of geen overlast met zich meebrengen. De aannemer voert de werkzaamheden zo veilig mogelijk uit en geeft met borden en hekken de afzettingen, versmallingen en omleidingen aan.

Vissen
Bij het baggeren wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanwezige vissen. De vissen worden door een erkend visbedrijf afgevangen en elders uitgezet. Na het baggeren worden er geen nieuwe vissen uitgezet. Al het water staat met elkaar in verbinding en de vissen komen vanzelf terug. Direct na het baggeren is er voor de vissen nog onvoldoende voedsel in het water. Als er vissen zouden worden uitgezet gaan ze in de bodem woelen op zoek naar voedsel. Waterplanten krijgen op die manier geen kans. We vragen u dan ook met klem om geen vissen uit te zetten in de gebaggerde watergangen.

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone